GIẢI THƯỞNG DOT PROPERTY SOUTHEST ASIA AWARDS 2019

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ PHÂN KHU THE RUBY 10.11

LỄ MỞ BÁN STELLA MEGA CITY – PHÂN KHU THE RUBY